การใช้บริการ บสย. สำหรับผู้ประกอบการ SMEs

SEM-SME Synergy ผนึกพลังของ SME วัยเรียน และ SME วัยเก๋า
หัวข้อ “SMEs…หาเงินทุนไม่ยากอย่างที่คิด (Traditional Fund) : การใช้บริการ บสย. สำหรับผู้ประกอบการ SMEs”