ทุกวิกฤตคือโอกาส แค่รู้เคล็ดลับ Food Sales Strategy: Next Step to New Normal

Start

June 12, 2020 - 10:00 am

End

June 12, 2020 - 11:00 am

Address

  View map

BU Workshop from Home
“ทุกวิกฤตคือโอกาส แค่รู้เคล็ดลับ Food Sales Strategy: Next Step to New Normal”

ขายให้ดีต้องมีกลุยทธ์ ปรับแนวทางขายอย่างไรให้ตอบโจทย์ Life Style ที่เปลี่ยนไปในยุค New Normal

 

 

วิทยากร
อาจารย์นราธิป อ่ำเที่ยงตรง (อ.กู๊ด)

ระบบที่ใช้ 

MORE DETAIL

BU เชิญชวนนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์