ทุกวิกฤตคือโอกาส แค่รู้เคล็ดลับ Foodpreneurs

BU Workshop from Home
” ทุกวิกฤตคือโอกาส แค่รู้เคล็ดลับ Foodpreneurs “

 

1 ชั่วโมง กับประสบการณ์จริงจากผู้ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจร้านอาหาร
วิทยากร
1. คุณปวริศรา เชิงรู้ (คุณมิ้งค์)
2. คุณวรัญญู เหล่าเรืองเลิศ (คุณยู)
3. คุณจุติคุณ แซ่เฮง (คุณวิน)
ผู้ดำเนินรายการ
อาจารย์อลงกรณ์ สุวรรณเวช (อ.โหน่ง)

ระบบที่ใช้ 

MORE DETAIL

BU เชิญชวนนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์