คุณเจนจิรา ศรีดี (คุณมิ้ม)

คุณเจนจิรา ศรีดี (คุณมิ้ม)

ประวัติ ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท ยัว เอ็มเคที จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาการสร้างแบรนด์ การวางแผนด้าน Digital Marketing และวิทยากรสอนทำการตลาดออนไลน์

Events